Varade haldus

Varade haldus võimaldab hallata lao- ja põhivara.

Tegevused:

 • Vara hangitakse
 • Vara pannakse mingisse asukohta (nagu lattu)
 • Vara võib liikuda asukohast teise
 • Vara väärtus ajas muutub (amortisatsioon või ümberhindlus)

Varade haldus on ühendatuna lepingute haldusega vajalik ka rentimise ja liisimisega tegelevatele ettevõtetele.

Vara mahakandmisel:

 • Varal võib olla jääkväärtus
 • Mahakantud vara võib registrist eemaldada

Võimalused finantsarvestuses:

 • Laos oleva toote võib arvele võtta põhivarana, põhivara võib paigutada lattu
 • Vara ajalugu on süsteemis jälgitav, kaasaarvatud vara väärtuse muutused.
 • Põhivara müügikasum/kahjum arvutatakse ja konteeritakse automaatselt.
 • Põhivara amortiseerimise saab sisse ja välja lülitada
 • Vara väärtust muutvaid kandeid saab
  • Lisada varade andmetesse
  • Kustutada varade andmetest
  • Maha kanda
  • Igal kandel võib olla oma amortisatsiooni arvestamise mudel ja reeglid
  • Arvestus erinevates valuutades