Aruandlus

Ettevõtete lõplik edu või ebaedu põhineb nende võimekusel luua ja juhtida kasumlikku äri. Aruandlus võimaldab mõõta teie ettevõtte tegevuse tulemusi vastavalt püstitatud eesmärkidele ja kehtestatud mõõdikutele.

Kasutades Epicori tarkvara on teie käsutuses erinevad aruandlusvahendid:

XL Connect

ERP aruandlus XL Connect

Crystal Reports

ERP aruandlus Crystal Reports

Query Designer

ERP aruandlus Query Designer

Veebipõhine aruandluskeskkond

ERP aruandlus Veebipõhine aruandlus

Sisseehitatud aruanded

ERP aruanded