Tarneahela halduse funktsionaalsus

iScala logistikaprotsessi kuuluvad järgmised täielikult integreeritud moodulid ja tegevused:

Müügipakkumised

Paljud ettevõtted kasutavad müügipakkumist enne lõpliku müügitellimuse loomist ja kinnitamist. iScalas käsitletakse müügipakkumisi ühe müügitellimustüübina, mille puhul võetakse arvesse tavatellimusele rakendatavaid kliendi- ja tootehinnaalandusi jms. Kui klient kiidab pakkumise heaks, saab iScala kasutaja selle lihtsa muutmistegevuse abil müügitellimuseks muuta.

iScala müügitellimuste tegevust kasutatakse uute müügitellimuste sisestamiseks või müügipakkumiste loomiseks ja pakkumiste muutmiseks kinnitatud tellimusteks.

iScalas kasutatakse müügitellimusi toodete või teenuste teatud tingimuste (tarnekuupäev, kogus, tarneviis, hind jne.) alusel kliendile tarnimise leppe kirjendamiseks. Lisaks tavalistele müügitellimustele toetab iScala mitmeid muid tellimustüüpe, sh. korduvtellimusi, hüvitustellimusi ja järeltellimusi (tellitud toodete laost puudumisel) ning võimaldab sisestada erinevaid tellimus-, tarne- ja maksekliendiandmeid.

Otsetarned

iScala tegevus, mis võimaldab laotoodetele valikuliselt määrata otsetarnevalmidust. Pärast selliste toodete müügitellimuse sisestamist loob programm sellega lingitud ostutellimuse koos hankijale edastatavate juhistega tellimustoodete tarnimiseks otse lõppkliendile. Tegevuse kasutamisega kiirendatakse hankeahelat ja vähendatakse toodete laoväärtusi ning minimeeritakse ebaregulaarselt müüdavate või erilisi hoiutingimusi vajavate toodete laovarusid.

Laovarude planeerimine (LVP) ning ümberplaneerimine

Klientide rahulolu tagamiseks tuleb müügiosakonnal kindlustada lubatud tarnete täitmine. iScala LVP-tegevus arvutab eeldataval tarnekuupäeval müügitellimustele kasutatava vaba tootekoguse, võttes arvesse planeeritud ostutellimuskoguseid ja hanketsükliaegu. Kui soovitud kuupäeval on vajalik vaba tootekogus olemas, võib kliendile väljastada tellimuskinnituse või pakkuda välja uut tarnekuupäeva, millal nõutud vaba tootekogus on saadaval.

Ümberplaneerimist kasutatakse laoplaneeringu muutmiseks, nt. kui hankija ei saa hanget õigeaegselt sooritada, määratledes müügitellimused, mida ei suudeta nõutud kuupäevaks täita ning millest tuleks kas klienti teavitada või pöörduda mõne muu hankija poole.

Tsükliaja arvutamine

See tegevus võimaldab ladu planeerida ülalkirjeldatud LVP-tegevusest detailsemalt; saate valida marsruudid ja transpordiviisid ning seetõttu määrata ka kindla tellimuse täitmiseks kuluva täpse aja.

Krediidikontroll

iScala krediidikontroll võimaldab ettevõtetel määrata klientidele lubatava krediidi suuruse, mille järgi saab määrata krediidilimiiti ületanud kliendile tarnekeelu või anda müügimeeskonnale vastava hoiatuse.

Tegevus on täielikult integreeritud iScala Finantside müügireskontroga ning võimaldab kliendi krediidilimiiti jälgida ka eri valuutade ja tarneaadresside kasutamisel.

Noppimine ja tarned

Logistikaprotsesside noppe- ja tarnetegevustele saab kasutada samu partii- ja seerianumbrivalikuid, mis on kasutusel ka muudes iScala protsessides. Tooteid saab noppida kindla partii- ja seerianumbri, FIFO (first-in-first-out), riiulikoha või FEFO (first-expiry-first-out) alusel.

Arveldus ja koondarveldus

Pärast toodete noppimist saab väljastada müügiarved. Lisaks igale täidetud tellimusele arve koostamisele toetab iScala ka koondarveldustegevust, kus ühele müügiarvele koondatakse kõik ühe kliendi arveldatavad tellimused. Loodud arved saab otse müügireskontrosse kirjendada tänu integreeritusele iScala finantsprotsessidega.

Tootestruktuurid

 • Mudelid
 • Spetsifikatsioonid
 • Konfiguratsioonid
 • Konfiguratsioonide ajalugu
 • Vahetatavad tooted
 • Trükkimise häälestus
 • Graafiline esitus
 • Kasutatavad otsetarnetel
 • Kasutatavad müügitellimustes
 • Kasutatavad ostutellimustes
 • Kasutatavad hooldustellimustes
 • Kasutatavad varade halduses
 • Kasutatavad lepingutes
 • Kasutatavad projektijuhtimises