Hooldustellimuste juhtimine

Kas teie ettevõttel jääb osa müügitulu saamata täitmata hooldusnõuete tõttu? Kas suudate koordineerida kõiki oma ettevõtte hoolduskeskusi, et tagada madalaimate kulutustega hoolduseks optimaalne ressursi- ja materjalikasutus ning hooldustähtaegadest kinnipidamine?

Tõenäoliselt on iga masinate hoolduse ja remondiga tegeleva firma teenindusjuht olnud hädas, kuna puudub informatsioon masinaga eelnevalt tehtud tööde ja vahetatud osade kohta. Sageli on kasutusel erinevad Exceli tabelid, kuhu püütakse informatsiooni koguda. Andmemahtude kasvades võib nende tabelite haldamine ja kasutamine mitmete inimeste poolt korraga osutuda keeruliseks ja aeganõudvaks.

iScalal on olemas hoolduse juhtimise moodul, mis oluliselt aitab lihtsustada teenindusosakonna tööd. Hoolduse juhtimise moodul aitab hooldusteenust parendada sõltumata sellest, kas teostada hooldust nn hooldusvisiitidega kliendi juurde või spetsiaalsetes hoolduskeskustes, tagades:

  • maksimaalse tulu – kindlustades korrektse arvelduse kõigi osutatud hooldustööde eest, lepingute õigeaegse uuendamise ning tööde ja kasutatud varuosade täpse hinnaarvestuse
  • toodete halduse kogu tegeliku kasutusaja kestel – laiendades müügitsüklit lisaks müügi- ja installeerimisprotsessile ka müügijärgse teeninduse ja hoolduse, varuosade paigalduse, tooteuuenduste, tootestruktuuride konfiguratsioonihalduse ja lõpuks toote likvideerimistegevustega
  • hooldustasemete laiendatud käsitluse – lühendades tsükliaega hooldusnõude saamisest kuni selle täitmiseni ning tõstes ressursside ja materjali optimaalset kasutust,

Laiendatud hoolduse juhtimist saavad edukalt rakendada nii tootvas tööstuses tegutsevad ja/või oma sisekasutuses või rendi- ja liisingu eesmärgil põhivarasid omavad ettevõtted. Seda võib kasutada tootmisseadmete halduseks, ettevõtte põhivarade hoolduse korraldamiseks või müüdud toodete korralise hoolduse planeerimiseks.

Hoolduse juhtimise moodul on integreeritud teiste tarkvara moodulitega (ost, müük, ladu, palk, finantsarvestus, lepingute haldus jm). Kogu masinate ja seadmete müügi, sõlmitud lepingute, masinate tehniliste andmete, hoolduse, remondi ja garantiidega seotud informatsioon on koondatud ühte andmebaasi.

Hoolduse juhtimine võimaldab planeerida ja jälgida kogu hooldustegevust, sõltumata hoolduse teostamise asukohast (kliendi juures, hoolduskeskuses, oma tootmisettevõttes).

Hoolduse korraldajatele lisaks saavad hoolduse juhtimist edukalt kasutada ka hooldustehnikud, saades oma kasutusse kogu hooldusobjekti kohta käiva informatsiooni, k.a tehniline dokumentatsioon ning tööde kontroll-lehed.

Loe veel...