Paindlik ERP majandustarkvara tootmisettevõttele

Epicor-i tootmistarkvara tugevad küljed on:

 • Tootmis ja inimressursside ning materjalide vajaduste palneerimisega on seotud kõik tegevused alates esimesest CRM kliendikontaktist kuni garantiihoolduseni välja. Selline lähenemine tagab kogu tellimuse käsitluse elutsüklis materjalide, inim ning masinressursside planeerimise, jälgimise, kontrolli ja arvestuse.
 • Müügijärgne garantii ja hooldustööde teostamine on tihedalt integreeritud tootmis, inim ja materjalide ressursside planeerimise ning arvestusega. Tagatud on jälgitavus nii seerianumbri kui partii tasandil
 • Tootmis ja inimressursside ülekoormatuse situatsioonide analüüs ja lahendamine kasutades selleks parimaid tootmise planeerimise valdkonnas väljatöötatud algoritme
 • Hea pool ja valmistoodete ning materjalide jälgitavus tellimuse täitmise elutsükli jooksul, mis on seotud finantsarvestusega tagamaks pooleli olevate tööde arvestust kõikvõimalikel ajahetkedel.

Epicori tootmistarkvaras on Tarneahela haldus koos tootmise, ladustamise, müügi ja ostu protsessidega integreeritud tihedalt finantsarvestusega. See tähendab et kõik tegevusi on võimalik registreerida ja konteerida automaatselt nii pearaamatutes ja reskontrates, vähendades ettevõttes vajadust täiendava andmesisestamise järele.

Epicori majandustarkvara tootmislahendused haldavad sujuvalt keerulisi nõudmisi, nagu tellimustööna konfigureerimine  ja korduvaid nõudmisi, nagu lattu valmistamine, pakkudes mitmekesisust, mis toetab tõeliselt kombineeritud tootmiskeskkonda.

Epicor on hankinud kogemusi mitmest tööstusharust

ja on arendanud unikaalsetele nõudmistele vastavad lahendused, et pakkuda tööstusettevõtetele töökindlaid funktsioone, sealhulgas järgmist:

 • Tsentraliseeritud kliendisuhete haldus (CRM) läbi kõikide tegevuste
 • Reaalajas toodete haldus mis on seotav töövoogudega
 • Toote elutsükli haldus (PLM)
 • Toodete kvaliteedinõuete haldus, mõõtmistulemuste sisestamine , kontroll ja aruandlus
 • Reeglitepõhine toote konfigureerimine
 • Keeruliste mitme etapiliste projektide haldus otsast-lõpuni
 • Graafiline tootmise planeerimine
 • Sisseehitatud täiustatud planeerimine ja kavandamine (APS)
 • Laiendatud materjalihaldus, sealhulgas hällist-hauani seerianumbrite ja partiide kontroll
 • Tootmise kuluarvestus toetab enamlevinumaid kuluarvestuse viise
 • Laiendatud tarneahela haldus
 • Laiendatud tellimuse täitmise elutsükli haldus mis algab pakkumisest ning lõppeb toote järelhooldusega
 • Tarkvara laiapõhjaline administreerimine
 • Kõik tegevused on seotud finantsarvestusega
 • Portaalid, infopaneelid, äriprotsessi haldus ja ettevõtte otsing, mis toetab ettevõtte tulemuslikkuse halduse algatusi
 • Epicor mobiilikliendi kasutamine võimaldab kasutada tarkvara seal kus tavaarvuti kasutamine pole alati otstarbekas
 • Mitme ettevõtte tugi ja sisseehitatud tegevused ettevõtete vahel paindlikuks informatsiooni vahetamiseks (ühe ettevõtte müügitehing muutub automaatselt teise ettevõtte ostutehinguks, jne.)

Meie ettevõtte spetsialistid on põhjalikult tuttavad tootmisettevõtete spetsiifikaga, mõistame nende äriprotsesse ja oleme lisaks standardlahendustele võimelised välja pakkuma individuaalseid kohandusi ettevõtte efektiivuse ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Omame pikaajalist kogemust metalli, toiduainete, kaabli ja värvi tööstuses tegutsevate ettevõtetega ja tunneme nende spetsiifilisi majandustarkvara vajadusi.

 • Olulisemateks omaolseteks tootmise lisalahendusteks, mida me pakume on:
 • PDA Vöötkoodi lahendus ettevõtte sisemise ja välimise tarneahelaga seotud protsesside toetamiseks.
 • PRS (Production Reporting System) – Tootmises tehtavate tööde raporteerimiseks töötajate poolt
 • QRS (Quality Reporting System) – Operatsioonide kohaste kvaliteedi kontroll mõõtmiste tulemuste sisestamine
 • Tellimuse elutsükli jälgimine ja aruandlus (Order Fullfillment reporting)

Olulisemaks meie poolt pakutavaks lahenduseks on PDA Vöötkoodi lahendus ettevõtte sisemise ja välimise tarneahelaga seotud protsesside toetamiseks. Olulisemate tegevustena võib siin ära mainida:

 • Toodete markeerimine tootmisprotsessi tulemusena ja ladustamine
 • Toodete ja materjalide markeerimine kauba vastuvõtul ja ladustamine
 • Ladude, ladustusalade, riiulikohtade ja partiide haldus
 • Materjalide ja kaupade liikumine ladude, riiulikohtade ja partiide vahel
 • Inventeerimine
 • Kaupade ümber markeerimine
 • Kaupade ümber komplekteerimine
 • Kaupade noppimine, komplekteerimine ja tarnimine kaupade väljastusprotsessis

Ettevõtte äriprotsessi juhtimiseks ja kajastamiseks kasutatakse neis ettevõtetes alljärgnevaid majandustarkvara lahendusi: tootmise juhtimine, logistika, mis hõlmab nii laohaldust kui ka hanke- ja tarneahela haldust, finantsjuhtimine,  palga ja personali haldus, varade haldus, aruandlus.