Laohalduse funktsionaalsused

Laokirjeid saab salvestada iScala eri protsessides, kuid peamine laohaldus toimub siiski Laomoodulis.

Laohaldus sisaldab alljärgnevaid funktsionaalsusi:

Toodete põhiandmete haldus

Epicor pakub tarkvaralahendusi tootjatele, kes haldavad informatsiooni, mida tavaliselt hoitakse tehnilistes dokumentides, tehase tasandi marsruutides, tellimuste muutustes, müügitellimustes ja kvaliteedidokumentides, tehes seda läbi ühe lahenduse, mida jagatakse üle terve ettevõtte.

Laomooduli keskseks tooteandmebaasiks on tootefail, mis sisaldab kogu iga konkreetse toote kohta käivat infot (tootena käsitletakse siin nii toormaterjali, lõpetatud valmistoodangut kui nn. mittelaotooteid): hind, kulu (vastavalt kasutatud laoväärtusmudelile ning kasutatavatele valuutadele), ühiku muutmissuhted (nt. erinevate lao- ja müügiühikute puhul), tooterühmad ja –klassid, konteerimisreeglid, lao- ja ladustusandmed, kontrollitud kaupade tähis, garantiitingimused ja asendustooted, optimaalsed ostukogused, eelarved ja hankijate andmed. Tootekirjeldusi saab käsitleda mitmes keeles ning iScala UNICODE-toe tõttu ekraanile ja dokumentidesse samaaegselt nt. inglise, araabia või hiina keeles väljastada.

Laoandmete haldus

iScalas kirjeldatavate ladude arv, nagu ka igas laos määratletavate riiulikohtade arv, on praktiliselt piiramatu. Toodete ladudesse ja laokohtadele paigutamisel piiranguid ei ole. Kasutaja töö lihtsustamiseks sisaldab iScala riiulikohtade tegevus automaatset riiulikoha pakkumist.

Seerianumbrite haldus

Seerianumbrite kasutamine laiendab tootenäitajate jälgimisvõimalust veelgi. Seerianumbritega tooteid saab siduda ka Hoolduse juhtimise mooduliga (vt. Hoolduse juhtimise infolehte), võimaldades täielikult jälgida kogu hooldusajalugu, toodete asukohti ja korralise hoolduse graafikuid.

Hinnaarvutused & hinnaalandused

Igale tootele saab sisestada mitu hinda, nt. eri kliendirühmadele kasutatavad hinnad või kuupäevast sõltuvad hinnad. Hindu võib käsitleda kohalikus valuutas, välisvaluutas või konverteerida määratud valuutakurssi kasutades. Kasutatavaid paindlikke hinnaalandusreegleid saab siduda nii tootekoguste, lepingute, klientide, tooterühmade või mingi muu hinnaalanduse aluseks oleva näitajaga.

Lisaks eelnevale veel:

 • Laiendatud partiijälgimine
  • Mudelpartiid
  • Partiide reserveerimine
  • Reserveerimise ajalugu
  • Väljastamise järjestus
 • Kvaliteedi kontroll
 • Partii reserveerimine
 • Riiulikohtade haldus
 • Konsignatsioonilaod
 • Tsüklilised inventuurid