Projektijuhtimine

iScala Projektijuhtimine on integreeritud ülejäänud iScala protsessidega, toetades täielikult müügijärgset hooldust ja ettevõtte siseprojektide juhtimist.

Projektijuhtimise mooduli tegevused:

 • Mitmetasemeline projektikäsitlus
 • Mudelprojektid
 • Täielik integreeritus muude iScala tegevustega: Finantsid, Lepingute haldus, Hoolduse juhtimine, Tellimuste haldus, Materjalihaldus, Palk, Tootmise juhtimine
 • Kompleksse arvelduse tugi
 • Arveldusplaan
 • Kindla hinna käsitlus
 • Arveldatud summade arvestus
 • Laiendatud eelarveldus
 • Ressursside haldus/planeerimine
 • Pooleliolevate tööde konteerimine
 • Paindlik konteeringutasemehäälestus
 • Põhiprojektide / projektitasemete käsitlus
 • Projektide arveettepanekud
 • Laialdane päringu- ja aruandetegevus
 • Projektistaatuste kasutamine (pakkumine, projekt)
 • Aja- ja materjaliaruandlus
 • Projektide kopeerimine ja kustutamine
 • Statistika loomine
 • Projektide planeerimisaruanded (aja ja võimsuse planeerimine)
 • Protsentuaalse valmimisastme aruandlus
 • Lisaandmebaaside tugi

Loe lisa...