Palga- ja personalihaldus

iScala Palgamoodul on paindlik palgaarvestussüsteem, mida on võimalik kasutada erinevate struktuuridega ettevõtetes.
iScala Palgaarvestussüsteem sisaldab mahukat töötajaandmebaasi, mida saab edukalt kasutada ettevõtte inimressursside juhtimisel.

Palgamoodul töötab samaaegselt eri valuutades ja keeltes, kusjuures üks Palgamooduli installeering võimaldab luua vajalikul arvul ettevõtteid kas sarnaste või täiesti erinevate palgaarvestusnõuetega. Installeeritud töötajate arvu saab vajadusel suurendada.
iScala Palgamooduli abil saab juhtida kogu palgaarvestustsüklit, alates töötajate töölevormistamisest kuni töölt lahkumiseni, k.a. tööajatabelite sisestamine/import, erinevate töö- ja maksetingimustega töötajate palgalipikute väljastamine.

Palgamoodul võimaldab kasutajal koostada piiramatul arvul palgaliike; igale palgaliigile määratletakse konteerimisreeglid, mille abil teostatakse vajalikud raamatupidamiskanded (Pearaamatumooduliga seotuse korral salvestatakse palgasündmused pearaamatusse automaatselt). Moodul võimaldab kasutajarühmade viisi tõkestada juurdepääsu valitud palgaandmetele ja teatud tegevustele ning säilitada eri failis töötajaandmete muudatuste ajalugu. Eri kasutajatele ja kasutajarühmadele saab koostada spetsiaalsed, antud kasutajatele vajalike tegevustega menüüd ja aknad.

Palgamoodul sisaldab iga töötaja kohta 126 akumulaatorit, milles saab säilitada mitmesuguseid palgaandmeid (näit. keskmine töötasu, haiguspäevade arv jne.).

Kasutada saab nelja palgaarvestusperioodi: nädal, kaks nädalat, neli nädalat või üks kuu. Palgamakseviis määratletakse iga töötaja puhul eraldi.

Palgamoodulis on kasutusel aruandegeneraatorid, milles saab nopete ja sorteeringute abil koostada ja väljastada töötajaandmete ja –ajaloo, maksu- jm. aruandeid erinevates keeltes. Aruanded saab edasiseks töötlemiseks siduda ka iScala-välise aruandegeneraatoriga.

Palgalipikute vormi saab kasutaja määrata ise, kasutades DDF-faile (dokumentide defineerimisfaile).

iScala Palgamoodul on täielikult integreeritud Pearaamatuga, millega tagatakse kulude konteerimine vajalikele kulutasemetele.

Palgamooduli ajaloo- ja statistikafailides säilitatakse valikulisi töötajaandmeid.

iScala Palgamoodulit saab kasutada iseseisvana või ühendatuna järgmiste moodulitega: iScala Pearaamat, iScala Projektijuhtimine, iScala Hoolduse juhtimine