iScala ERP majandustarkvara juurutamine

Meie juurutusteenus hõlmab projekti juhtimist terve projekti ulatuses. See koosneb järgmistest etappidest:

 • Moodustatakse projektimeeskond, kuhu kuuluvad liikmed mõlemast ettevõttest ja jaotatakse ülesanded.
  Koostatakse projekti plaan ja ajakava ja kooskõlastatakse projektijuhtimise protseduurid.
 • Planeerimise ja eeluuringu etapp.
  On üks olulisemaid töid kogu juurutuse käigus, mis eeldab, et tarkvara ostnud ettevõttes endas on piisavalt ressurssi projekti teostamiseks. Võimaldab ettevõtetel hinnata, kas nende äriprotsessid on optimaalselt üles ehitatud või soovitakse juurutuse käigus midagi muuta.
  Eeluuringu käigus kaardistatakse kliendi vajadused, tehakse esmased installeerimistööd ja etapi lõpptulemusena demonstreeritakse esialgset prototüüpi, kus kajastuvad kliendi äriprotsessid uues tarkvaras. Samuti koostatakse ülevaatlik dokument kliendi ärivajadustest.
 • Äriprotsesse toetava kasutusskeemi väljatöötamine ja valmis süsteemi ülesseadmine.
  Etapi lõpptulemusena seadistatakse töötav prototüüp ja antakse kasutajate üle süsteemi kasutusjuhendid.
 • Abi lähteandmete ettevalmistamisel, andmete laadimine ja testimine
 • Süsteemi lõplik testimine ja häälestamine
 • Tehniline tugi nii installeerimise ja juurutamise käigus kui tugi kasutuselevõtu järgsel perioodil.
 • Kasutajate koolitus
  Eeluuringu etapis koolitatakse projekti juhtrühma ja süsteemi kasutuselevõtmise eel kõiki lõppkasutajaid.
 • Dokumentatsioon ja juhendid.
  Süsteemi üleandmise järel toimub projekti tulemuste kontroll ja sõlmitakse edasised kokkulepped edasise hoolduse korraldamisel.

Edukas juurutus eeldab tihedat koostööd tarkvara tulevaste kasutajate ja juurutust läbiviivate spetsialistide poolt. Mida paremini kasutajad tunnevad oma äriprotsesse ja oskavad kirjeldada ettevõtte konkreetseid vajadusi, seda paremini vastab juurutuse tulemus ettevõtte ja tema tegevusvaldkonna eripäradele.

Klienditugi tööpäeviti 8:30-17:00

Klienditugi kaasneb automaatselt iga meie juurutatud süsteemiga. Teie küsimustele vastamiseks ja nõu andmiseks on avatud telefoni-, e-posti- ja faksiteenus. Samuti võime pakkuda lisatuge kohapeal, abi süsteemi paigaldamisel ja töötajate koolitamisel.
Meie eesti, vene ja inglise keelt valdavad konsultandid on teie käsutuses tööpäevadel kella 8.30-st kuni 17-ni, erijuhtudel ka töövälisel ajal.

iScala klienditoe telefon: (+372) 6776 791
Faks: (+372) 6776 792
e-post: info@andares.ee

Epicori iScala kliendid pääsevad ligi ka Epicori internetipõhisele klienditoe keskusele, EPICwebile. EPICweb pakub ööpäevaringset juurdepääsu informatsioonile, ressurssidele ja teenustele, kaasa arvatud kliendikonto informatsioonile. Internetipõhisest teadmistebaasist leiate toodete dokumentatsiooni ja saate tooteid alla laadida. Samuti leiate sealt foorumid ja võrgukogukonnad ning muud kasulikku informatsiooni.