Lepingute halduse funktsionaalsus

Müügilepingutel on hinnaalandused päise ja ridade tasemel

 • Lepingute hinnaalandused tellimuste päises seotud ajaga
 • Protsendina esitatud hinnaalandused lepingu ridadel

Võimalus arveldada terve leping korraga lepingu viimasel päeval

 • Raamlepingud
 • Müügitellimusi saab siduda lepinguga

Iga müügitellimus vähendab sellisel juhul lepingulist kogust

 • Lepingu lõppedes võimalus arveldada kõrvalekaldeid

Lepingul võib olla arve iga plaanitud tarne kohta

 • Lepingu põhjal loodud müügitellimusi on võimalik käsitsi muuta
 • Muudatused jäävad seotuks lepinguga, võimaldades lepingulise ja tegeliku koguse võrdlemist
 • Võimalik on täiendavate müügitellimuste sisestamine käsitsi

Lepingu järgsed müügitellimused luuakse automaatselt

 • Müügitellimused lepingulise hinnaga lepingulistes kogustes
 • Müügitellimuste arv sõltub lepingust ja arveldusintervallist
 • Müügitellimusel olevat kogust saab käsitsi muuta
  Muutused lepingulistes kogustes on lepingute kaupa jälgitavad.

iScala Lepingute halduse hoolduslepingute tegevuse kasutamine koos Hoolduse juhtimise funktsiooniga lihtsustab hoolduslepingukäsitlust ja võimaldab automaatselt luua hooldustellimused klientide üksikutele hoolduslepingutele. Loodud hoolduslepingule saab kohe luua ka hooldustellimused.

Iga hoolduslepingu puhul saab rakendada individuaalset arveldustsüklit vastavalt Hoolduse juhtimise moodulis määratud tööde toimumisele, kasutades Hoolduse juhtimise või Hoolduslepingute arveldustegevust.

Paljud tööstusseadmete tootjad pakuvad klientidele suuremahuliste seadmete rendimüüki (otse või vahendajate kaudu). iScala Lepingute haldus sisaldab ühe funktsioonina ka rendilepingute haldust.

Rendilepingute arveldusreeglid on tihti erinevad tavalise hoolduslepingu reeglitest, sisaldades nii renditud seadmete tarne- ja tagastustellimusi (kas koos installeeringu ja/või hooldusega) ja rendilepingul või –tellimusel või mõlemal põhinevat paindlikku arveldusmudelit. Kasutatav korduvarveldus toetab tsükliaegadel ja hinnaarvutustel põhinevate korduvarvete loomist. Lisaks nõuab rendihinnaarvutus sageli paindlike hinnaühikute või hinnaindeksite olemasolu koos renditellimustesse lisatoodete müügi ja tagastuse lisamisvõimalusega.

Rendiseadme hoolduse ja kaitstuse korraldamine on selle omanikule alatiseks probleemiks. iScala Rendilepingud võimaldavad rendiseadme installeerimisel ning hoolduse ja kapitaalremondi (tagastamisel) teostamisel määratleda rendiga seotud tööülesandeid, tehtud töid, kasutatavaid materjale ja tehtud kulusid, vähendades halduskulusid ja täiustades tunduvalt kliendile pakutavat teenust. Täieliku ülevaate rendileantud seadmete paiknevusest saate Rendilepingutes sisalduva rendiseadmete asukoha kontrolli abil. Lisaks saate põhivarana arvel olevale rendiseadmele süsteemiga integreeritud iScala Põhivarade halduse abil teostada kulumiarvestust, ümberhindlust ja kajastada seadme uuenduskulusid.

Rendihaldus on varustatud täielikke kulu- ja tasuvusanalüüse sisaldava kuluarvutustegevusega, loodav rendistatistika annab aga ülevaate renditellimus- ja installeeringute analüüsidest, pakkudes infot tulevaste rendivõimaluste kohta.

Kogu ettevõtte äriprotsessiga integreeritud paindlikud rendilepinguprotsessid vähendavad halduskulusid ning toetavad täpset tulu-, kulu- ja põhivara väärtuse hindamist.