Hoolduse juhtimise funktsionaalsused

iScala Hoolduse juhtimise põhifunktsioonideks on:

Hooldustellimuste haldus

Igale hooldusnõudele luuakse hooldustellimus. Hooldustellimusega määratletakse tegevus, hooldusklient, hooldusobjekt ja objekti asukoht. Tellimus sisaldab ka probleemi kirjeldust, mis salvestatakse hilisemaks analüüsiks seerianumbriajalukku. Seerianumbri või lepinguseose olemasolul väljastatakse tellimuspäises garantiiandmed (kehtiva lepingu puhul) ning planeeritud kontakteerumisaeg, hooldustöö algusaeg ja tellimuse täitmisaeg. Probleemi lahendamiseks vajalike abinõude valimiseks saate kasutada kogu seerianumbriajalugu.

Planeerimine, lähetamine ja tegelike kulude aruandlus

Hooldustellimusele määratakse probleemi lahendamiseks vajaminev ressurss ja materjalid (varuosad). Hoolduse juhtimise oluline osa on ressursside planeerimine ja hooldustöödele jaotamine. Lähetusprotsessi kuuluvad ka materjalisaadavuse kontroll, tarneviisi valimine, tootmisprotsess või tarned lattu. Kõiki neid tegevusi saab sooritada iScala Logistika ja Tootmise juhtimisega integreeritud Hoolduse juhtimise moodulis. Hooldustellimuse alusel saab väljastada dokumente klientidele (pakkumine, tellimuskinnitus jne.) kui hooldustööde teostajatele (tööleht, materjalinoppeleht jne.) Pärast probleemi lahendamist raporteeritakse hooldustellimusele kasutatud materjalikogused, kulutatud aeg ja muud kulud.

Arveldamine

Ühe hooldustellimuse kohta saab väljastada arveid erinevatele klientidele, kellel tuleb vastavalt garantii- või lepingureeglitele teatud hooldustegevuse eest tasuda.

Hooldustellimuste ajalugu ja statistika

Kõik hooldusobjektide hooldusandmed säilitatakse. Hooldusajalugu näitab, kes, millal ja kus objektile hooldustöid teostas, milliseid varuosi kasutati ja milliseid meetmeid töö käigus võeti. Hooldusstatistika võimaldab jälgida tellimussummasid, hooldustöödele kulunud aega, ressursside töömahte, teostatud hooldustöödelt saadud tulu jpm.

   Hooldustellimuste juhtimine