Hankeahela halduse funktsionaalsused

iScala logistikaprotsessi kuuluvad järgmised täielikult integreeritud moodulid:

Ostutellimusettepanekud

iScala tegevus, mis soovitab igal päeval või vajalike intervallide järel ostetavaid tooteid ja koguseid. Ostutellimusettepanekud koostatakse kehtivate laosaldode, hanketsükliaegade, olemasolevate ostutellimuste, tootmisplaanide ja müügitellimuste alusel. Automaatse ostutellimusettepaneku loomisel võetakse arvesse nii optimaalset ostukogust (OOK) kui lühimat hankeaega ja madalaimat hankehinda.

Ostutellimused

Ostutellimused saab kas otse sisestada või automaatselt luua, kasutades tellimusettepanekute ostutellimusteks muutmise tegevust. Sisestatud tellimus võetakse kohe arvesse laovarude planeeringu ja uute ostutellimusettepanekute arvutamisel.

Toodete lattusaabumine

iScala võimaldab toodete lattusaabumisel kõik andmed otseselt sisestada ning tarne- jm. kulud vajadusel eri tarnetele jagada, et neid hiljem kuluarvutustes ja detailses aruandluses kasutada.

Toodete lattu tagastamine

Kui saadud kaubad ei vasta hankijaga sõlmitud garantiilepetele või on hangitud vale kaup, võimaldab iScala toodete tagastustegevus saabumiskonteeringu storneerida ning toodete laosaldot tagastatava koguse võrra vähendada.

Tegevused hankeahelas:

Tsükliaja juhtimine

 • Tsükliaja jaotamine tegevustele
 • Ebaefektiivsete protsesside tuvastamine ja elimineerimine
  Võimaldab detailselt defineerida kõiki ostuprotsessi tegevusi ning nendevahelisi seoseid ja muid tsükliaegu. Kasutaja saab sisestatud andmete põhjal kindlaks määrata ja likvideerida ebarentaablid tegevused ning enda kasutuses oleva täieliku hankekäitusmisinfo abil klientidele tarneid planeerida.

Laovarude planeerimine (LVP)

 • Klientide rahulolu suurendamine
 • Ümberplaneerimist ja tühistamist vajavate tellimuste tuvastamine LVP võimsusgraafikute alusel
 • Täielikult seotud Tootmise juhtimise funktsioonidega
 • Rakendatav nii pidevate tootmis- ja koosteprotsesside kui tellimuspõhise tootmistegevusega
 • Mittetäidetavate tellimuste tühistamine
  Võimaldab eeldatava tarnekuupäeva vaba tootekoguse arvutada kõigi müügitellimuste tootekoguste, planeeritud ostukoguste ja hanketsüklite pikkuste ning oma tootmistsükliaegade alusel. Tarneettepanek väljastatakse kliendile alles seejärel, kui on kindel, et kliendi soov suudetakse täita või pakutakse välja uus reaalne tarnekuupäev. Kui toodete hankimisel siiski tekib mingi viivitus, nt. kui hankija ei täida ostutellimust õigeaegselt, saate tarnete ümberplaneerimistegevuse abil määratleda need müügitellimused, mille täitmine muutus ebareaalseks ning võtta vastavad meetmed – kas leppida kliendiga kokku uus tarnekuupäev või kasutada alternatiivset hankijat.

LVP võimsusgraafikud

iScala LVP võimsusgraafikud on graafiline planeerimistööriist, mis võimaldab tootmismahte graafiliselt väljastada ning tootmistellimusi manuaalselt tootmisüksustele määrata. Tegevus on vajalik tellimuspõhises tootmises tootmisvõimsuse reserveerimiseks müügitellimuse saamisel, mis võimaldab toodete valmimis- ja tarnekuupäevi müügiprotsessis täpsemalt kindlaks määrata. Graafikus kuvatakse kõiki sisestatud tootmistellimusi, seega ei teki konfliktolukordi ka sel juhul, kui kasutatakse nii LVP graafilist planeerimist kui täieliku materjalivajaduse planeerimise II (MRP II) protsesse.

Otsetarne

 • Tarnetsükli lühendamine
 • Tööjõukulu vähenemine
 • Kasumi saamine ka vähese nõudlusega toodete müügil

Otsetarne on müük, mille puhul tooted liiguvad hankijalt otse kliendile. Hoitakse kokku nii ladustus- kui veokuludelt. Arveldused toimuvad samuti nagu tavatellimuste puhul, st. müüja arveldab kliendiga ja hankija müüjaga. Sõltuvalt müügitingimustest võib isegi juhtuda, et müüja väljastab kliendile arve ja saab ka raha kliendilt varem, kui ta ise peab hankijale ostu eest tasuma. Otsetarne võimalust saab määrata igale tootele eraldi, millega saab vähendada vähese nõudlusega toodete laoseise ning vältida eri säilitustingimusi nõudvate toodete ladustamiseks vajalikke lisakulusid.